Titulka /  Tvrdosť
Tvrdosť
 • Brinell  

  RAD BRIN400

  Spoločnosť FOUNDRAX je od  založenia  v roku 1948  zameraná na politiku neustáleho zlepšovania, ktorá vyvrcholila dnes vo vývoji súčasného radu tvrdomerov Brinell BRIN400.

  Rad BRIN400 prináša technológiu uzavretej bunky, čo predstavuje najnovšiu technológiu testovanie tvrdosti podľa Brinella. BRIN400 sú robustné, spoľahlivé tvrdomery preverené na to, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky zákazníka v náročných priemyselných podmienkach, ako sú napríklad  zlievarne, kováčne a oceliarne.

  Skúšobné zaťaženia sú monitorované a upravované 125 krát za sekundu cez špeciálne zabudovaný silomer,  špeciálne navrhnutý pre použitie pri meraní tvrdosti podľa Brinella.  Skúšobné zaťaženia sú aplikované použitím vysoko kvalitného servomotora a servopohonu umožňujúci plný krútiaci moment. Toto všetko zabezpečí, že skúšobné zaťaženia sú neustále upravované tak, aby bolo zaistené správne používanie v úzkych toleranciách za všetkých okolností a dávajú jedinečné úrovne presnosti v produkčnom prostredí.

  Používanie radu BRIN400 je jednoduché s nízkymi nárokmi na zaškolenie.

  Údržba je  tiež minimálna a môže byť ľahko vykonaná vyškolenými pracovníkmi. Foundrax ochotne poskytne potrebné školenia a podporu pre bezproblémovú prevádzku tvrdomeru na veľa rokov.

  Séria tvrdomerov BRIN400 sa skladá z BRIN400B tvrdomeru bez optickej analýzy a BRIN400D tvrdomeru s plne automatickým systémom merania vtlačku na základe obrazovej analýzy.

  Oba tieto modely sú robustné, spoľahlivé dielenské tvrdomery , ktoré sú v používané po celom svete a poskytujú opakovateľné meranie tvrdosti podľa Brinella  v najrôznejších prostrediach laboratórií a železiarňach.  Oba prichádzajú s možnosťou motorovej vodiacej skrutky,  ako aj s ručným kotevným  vrátidlom.

  Rad BRIN400 plne spĺňa požiadavky normy ISO 6506 a ASTM E10 a k dispozícii je osvedčenia o kalibrácii UKAS.

  BRIN400D

  FOUNDRAX bol prvou spoločnosťou na svete na výrobu plne automatických tvrdomerov Brinell, ktorý robil autentickú tvrdosť  - BRINscan MKI.

  Optická uzavretá bunka BRIN400D je vybavená neoddeliteľnou súčasťou automatickým mikroskopom Brinell BRINtronic. Používa "najmodernejšie" technológie, ktorá automaticky vytvorí vtlačok a opticky zmeria priemer vtlačku a  dáva úplnú nezávislosť prevádzkovateľovi.

  Výsledky meraní sú zobrazované na dotykovom monitore a môžu byť následne  uložené na disk alebo sieť, alebo môžu byť vytlačené na konci dávky spolu s hromadnými štatistikami v prípade potreby. Rovnako nastavenia pre konkrétnu dávku môžu byť vykonané cez sieť.

  Tieto funkcie a pozornosť na detail dávajú úplnú nezávislosť prevádzkovateľovi nad nielen skúšobným procesom, ale aj nastavením a následne zaznamenávaním výsledkov.

  Stiahnuť brožúru vo formáte PDF.

  BRIN400B

  BRIN400B obsahuje Foundrax ATH1 uzatvorenú bunku testovacej hlavy bez optickej analýzy, aby tvrdomer má kapacitu merania v mierkach od HBW 2.5/187.5 na HBW 10/3000.
  Užívateľ môže nastaviť oneskorenie pri uvedení do prevádzky alebo podľa potreby, po ktorej skúšobný cyklus automaticky spustí a už nie sú potrebné žiadne ďalšie potrebné úpravy.

  Stiahnuť brožúru vo formáte PDF.

 • Prenosné  
 • Webstre  
Copyright © 2020. PP Kontrotech.