Titulka /  Zváracie mierky
Zváracie mierky

Mierky zváracieho technológa:

Mierka AWS – Presné meranie tupých a kútových zvarov

 

1. Určenie veľkosti kútového zvaru

 

Umiestnite meradlo tak, aby sa v kolmom smere dotýkalo hrany a horného okraja zvaru. Vysuňte hrot ukazovateľa na kolmú plochu podľa obrázku. Hrot sa dotýka steny, pričom nadpis SIZE OF THE FILLET WELD udáva veľkosť zvaru (šípka na obr.)

 

 

 

 


2. kontrola povolenej tolerancie konvexity – prevýšenie zvaru


Na určenie veľkosti prevýšenia zvaru priložte meradlo k zváranej konštrukcii oproti zvaru a vysuňte hrot meradla tak, aby sa dotýkal jeho povrchu. Max. prevýšenie nemá prekročiť hodnotu ¾ stupnice – MAX. KONVEXITY (šípka na obrázku)

 

 

 

 

3. Kontrola povolenej tolerancie konkávnosti – nedostatočné prevýšenie


Priložte meradlo oproti zvaru tak , aby sa hrot meradla po vysunutí dotýkal povrchu zvaru, ako ukazuje obrázok. Ak sa hrot nedotýka povrchu zvaru, ako to ukazuje obrázok, zvarový spoj potrebuje doplniť kov.

 

 

 

 

 

4. Kontrola povolenej tolerancie prevýšenia tupého zvaru


Umiestnite meradlo tak, aby spevnená plocha bola v strede meradla a vysuňte hrot posuvnej časti meradla na prevýšený povrch zvaru.

 

 

 

 

 

 

S novým zdokonaleným meradlo je možné merať u obidvoch typov zvarov (tupý, kútový). Nové prepracované meradlo sa zmestí do vrecka a ľahko sa obsluhuje. Jeho inovácia spočíva v novo navrhnutej skrutke, ktorá je ovládaná palcom a nahradila starý typ nitovej skrutky.

Rozmery konvexných a konkávnych povrchov zvarových spojov boli stanovené podľa americkej zváracej spoločnosti.

Meradlo je z nehrdzavejúcej ocele s kótovanými údajmi, ktoré sú chemicky vyhĺbené a vyplnené pre ľahšie odčítanie.

 


Mierka CAMBRIDGE


Meradlo zvarov CAMBRIDGE jw určené pre rozmerovú kontrolu zvarových spojov. Nedá sa použiť na presné meranie opracovaných dielov, alebo v prípade, kde sa vyžaduje vysoká presnosť.

 

1. Uhol (úkos) prípravy


Uhlová stupnica má rozsah od 0° do 60°a je delená po 5°. Veľkosť uhla ukazuje okrajová hrana segmentu.

 

 

 


2. Presadenosť


Stupnica sa používa na meranie presadeného nastavenie komponentov. Hrana meradla sa umiestni na nižšiu plochu a segment sa otáča dovtedy, kým sa zahrotený výbežok nedotkne najvyššieho bodu. Presadenie sa odčíta na stupnici po odvode segmentu.

 

 


3. Meranie koreňa a prevýšenia povrchu zvarového kovu


Stupnica  sa  používa na meranie týchto rozmerov v rozmedzí do max. hodnoty 25 mm (alebo 1“)

 

 

 

 

4. Najmenší prierez zvaru


Posúvateľný merací hrot meria hodnoty od 20 mm (alebo ¾“). Pri meraní hrúbky najmenšieho prierezu sa predpokladá bežná hodnota hĺbky zvaru.

 

 

 

5. Vruby, zápaly


Prítomnosť vrubu na povrchu sa dá zmerať zatlačením zahroteného výbežku segmentu do vrubu. Ak je potrebná presná hodnota hĺbky, treby použiť presný vhodný hĺbkomer

 

 

 

VŠEOBECNÉ MERANIE/KOREŇ ZVARU A ROZSTUP

Všeobecný účel merania zvaru a zvláštnu kontrolu koreňa a zvarovej medzery poskytujú dve stupnice .

NASTAVENIE A ÚBRŽBA

Posuvné meradlo a čap sú uložené pružne a tuhosť pružiny sa dá upraviť povolením ( otočením) vrúbkovanje skrutky a matky, Pred povolením skrutky je treba najskôr uvolniť matice a potom ju znova nasadiť, Pohyblivé časti meradla je treba vyčistiť a jemne naolejovať. Meradlo je treba chrániť pred znečistením a preto ho uschovajte v obale.

KALIBRÁCIA

Meradlo by malo byť kalibrované pri odbere a potom pravidelne použitím platní alebo inej hladkej plochy. Povolťe dve skrutky, ktoré upevňujú nastaviteľnú stupnicu a priložte meradlo na povrch. Zatlačte zahrotený výbežok až kým sa nedotkne povrchu a nastavte stupnicu na nulu a zatiahnite skrutky, Prekontrolujte pre prípad, že sa stupnica pohla počas zaisťovania skrutiek.

 

Mierka CAMBRIDGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierka AWSViacúčelové vreckové zváracie mierky

 

Nastaviteľná mierka na kútové zvaryMierka Mini Sub Socket Weld Gauge

Mierka HI-LoMierka WTPS s kalibračným blokom

Mierka Skew T-fillet

Mierka V-WAC

Mierka HI-Lo

Mierka Pipe pit

Mierka Mini Sub

Mierka INOX

Copyright © 2020. PP Kontrotech.