VEO

VEO ultrazvukový phased array defektoskop

 

Veo Phased Array ultrazvukový defektoskop posilňuje dobré meno spoločnosti  Sonatest   v oblastiinovácií technicky zameranej na vývoj produktov. Jednoduché ovládanie, vysoký výkon, pokročilé funkcie a robustnosť prístroja VEO, prináša jednoduché a spoľahlivé   ovládania operátora.

Ultrazvuková Phased Array technológia sa stala používanou metódou v pokročilých NDT testovacích aplikáciach. Phased Array technlógia umožňuje užívateľovi kontrolovať parametre, ako je uhol lúča a ohniskovú vzdialenosť na vytvoreniu obrazu testovanej súčiastky, zvyšuje účinnosť detekcie defektov  a rýchlosť kontroly. Pridanie najnovších počítačových technológií umožňuje dáta trvalo zaznamenať do pamäti pre tvorbu protokolov. Robustný dizajn zariadenia VEO, intuitívne užívateľské rozhranie a rozsiahla on-line pomoc prináša výkon a pohodlie Phased Array technológie operátorovi priamo do výroby . Typické aplikácie zahŕňajú kontrolu zvarov, mapovanie korózie , aplikácie v letectve a kompozitné testovanie.

 

Jednoduchosť

 

Intuitívny systém menu a prevádzka sa rýchlo stávajú operátorovi prirodzenou. Integrovaný pomocník a sprievodca nastavením VEO Scan Set Up zabezpečujú tipy na optimalizáciu prostredníctvom, ktorých VEO vždy vykonáva kontrolu na najvyššej úrovni. Unikátny 3D ScanPlan pohľad dáva okamžité vizuálne potvrdenie správneho nastavenia a ultrazvukového pokrytia, a to aj pri zložitých aplikáciách, kde sa používa viac sónd.

Rýchly a efektívny sprievodca pre nastavenie rýchlosti zvuku, predsádok, TCG, DAC, TOFD a kalibrácie Enkodéra sú poskytované ako štandard. Jednoznačný údaj o kalibrácii stavu sa zobrazuje na obrazovke pomocou jednoduchej prevádzkovej svetelnej sústavy, aby operátor mohol kontrolovať na prvý pohľad, že VEO je nakalibrovaný pre konkrétnu kontrolu súčiastky.

Menu navigácia používa druhú generáciu Sonatest skrolovacieho kolieska pre rýchly výber parametra a pomocou klávesových skratiek pre najčastejšie používané funkcie a alfanumerickým vstupom. Známe Štart, Stop a Record tlačidlá rýchlo prepínajú medzi režimami menu,  kontroly a ukladaniu dát.


 

Schopnosť


Výkonná platforma VEO otvára novú úroveň výkonnosti v oblasti prenosných prístrojov, ktorý vám pomôže maximalizovať vašu efektivitu na strane operátora. Kontrolný plán vykazuje operátor v 2D a 3D, kde sú sondy umiestnené na časti testu, zjednodušenie kontroly nastavenia a poskytujúci kontrolu referenčnej pre vykazovanie protokolov. Všetky úpravy ohniskovej vzdialenostzi sú okamžité, s uhlom rozlíšenie 0,10 až 1024 kontaktné zákony bez straty výkonu. Viacnásobné skenovanie z rôznych sond môže byť zobrazené a vyhodnocované súčasne. Viac sektorové skenovanie, horné, bočné a extrakty Bočný pohľad plus C-Scany sú tiež podporované veom. TOFD a fázové kontroly sa môžu vykonávať v súčasne v plnej rýchlosti skenovania a až na 2 GB dátové súbory veľkých plochách môžu byť kontrolované efektívnejšie. Plné rozlíšenie priebehov sa priamo ukladá na vyberateľné USB dáta kľúčové pre jednoduché zálohovanie a prenos do PC.   

Veo má dva špecializované mono elementové kanály defektoskopu pre konvenčnú UT inšpekciu. Majú pôvod v Masterscan Sonatest  defektoskope, kanály majú 400 V pulsovače, TCG a zosilňovače nízkeho šumu, pre najnáročnejšie aplikácie.

Impozantná hardwarová špecifikácie poskytuje užívateľovi vysokú kvalitu údajov ultrazvuku pri plnej 16 bit vysokej rýchlosti architektúry a 12 bit ADC technológie, zatiaľ čo digitálne spracovanie signálu na vyhladenie a spriemerovanie zlepšuje interpretáciu obrazu.              

Kontrola a zisťovanie veľkosti indikácií sú rýchlo dosiahnuté pomocou využitia moderných meracích nástrojov ako Hyperbolické kurzory pre TOFD a meranie píkov signálu od merania 2D kurzorov. Správy môžu byť rýchlo vzniknutý na palube a uložené vo formáte PDF na USB dáta kľúč.


Pre každý defektoskop displej je rozhodujúcim prvkom. Sonatest VEO má farbný transflektívny TFT LCD, poskytujúce vysokú viditeľnosť za všetkých podmienok, s najväčším  pomerom veľkosti  poľa nástroja k veľkosti displeja.


Copyright © 2020. PP Kontrotech.