Titulka /  Endoskopy
Endoskopy

 

 

 

 

Priemyselné endoskopy sú prístroje pre kontrolu zle prístupných miest, pre bezdemontážnu diagnostiku rôznych zariadení, sledovania stupňa opotrebenia súčiastok, stavu a postupu korózie, povrchových úprav, posúdenia kvality nedostupných zvarov, najmä koreňov ktoré sú často zle prístupné atď.

Na používanie priamej, alebo nepriamej vizuálnej kontroly sa používajú pevné, alebo ohybné priemyselné endoskopy. K endoskopom možno pripojiť fotoaparát, alebo CCD kameru, monitor, alebo záznamové zariadenie.

 

Endoskopy sa delia na:

 

Pevné => BOROSKOPY obraz je prenášaný klasickou optickou sústavou a používajú sa v prípadoch, kedy je to kontrolovaných oblastí priamy prístup, napr. steny rovných trubiek, dutín, profilov, zvarov, tlakové nádrže a pod. Vyznačujú sa vysokou rozlišovacou schopnosťou a vysokou svetelnosťou.

 

- pevné endoskopy (boroskopy) sa vyrábajú v rôznych dĺžkach a priemeroch inšpekčnej trubice a so širokým optickým vybavením, kde sa môže meniť zorný uhol v rozmedzí 20 - 140 st. vzhľadom k osi trubice.

 

 

Ohybné => Fibroskopy na prenos obrazu sa používa zväzok optických vlákien (inšpekčná trubica je ohybná). Používajú sa v prípadoch komplikovaného prístupu do pozorovanej oblasti. Koniec fibroskopu je opatrený výmenným objektívom ktorý je možne natáčať v 2 alebo až v 4 smeroch. Fibroskopy je možné doplniť o rôzne objektívy pomocou ktorých sa dajú meniť optické vlastnosti fibroskopu. Takisto sa dá obraz zaznamenávať fotoaparátom, kamerou, alebo sa dá robiť video záznam.

Podľa typu endoskopu a optiky je možné pozorovať kontrolovanú oblasť v smere vzhľadom k osi pod uhlom 0st. alebo 90st. a vo vzdialenosti 1 mm do nekonečna pri rôznom zornom uhle a zväčšeniu. Objektívy endoskopov sú obvykle výmenné a v rôznych kombináciách zorného poľa a uhlu pohľadu.


Videoskopy, ktoré sa používajú podobne ako fibroskopy avšak, tam kde je požadovaný obraz najvyššej kvality, z hladiska rozlišovacej schopnosti a vernosti obrazu je používaný videoskop. Pre prenos obrazu slúži miniatúrna farebná kamera s CCD čipom umiestnená na konci videoskopu. Výhody videoskopov oproti fibroskopom sú maximálna dĺžka až 30 metrov, značne kvalitnejší obraz (fibroskopy majú značný raster), jednoduchá manipulácia, väčší ohyb. Skúmaná oblasť sa zobrazuje priamo na monitore a nie v okuláry, takisto môžete zaznamenávať obraz aj video. Sú schopné aj merať vady ako na ploche tak aj v priestore.

Copyright © 2020. PP Kontrotech.