Titulka /  Demagnetizačné tunely
Demagnetizačné tunely

S-1212 Demagnetizačný tunel

-  S-1212 je rýchle, účinné a spoľahlivé demagnetizačné zariadenie. Toto zariadenie je vytvorené špeciálne objemné odmagnetizovaniu drobných dielov na výrobnej linke. S-1212 má väčší otvor, než S-66, čo umožňuje, aby boli väčšie časti odemagnetizované.

- Rozmery otvoru: 310 x 310 mm
# Prúd: 7.500A
# Napätie: 240V

S-66 Demagnetizačný tunel

-  S-1212 je rýchle, účinné a spoľahlivé demagnetizačné zariadenie. Toto zariadenie je vytvorené špeciálne objemné odmagnetizovaniu drobných dielov na výrobnej linke.

- Rozmery otvoru: 155 x 155 mm
# Prúd: 4.600A
# Napätie: 240V

Demagnetizačné tunely s dopravníkom

Séria SB ponúkajú cenovo dostupné, výkonné, (8.000Amp) samostatné demagnetizačné zariadenie. Troj roćná záruka na diely. Dostupné možnosti: dopravník, alebo stôl na pohodlnú manipuláciu; 12.000 Amp. výstup (50% vyšší); kondenzátory (znižujú odber prúdu a pomaly zmenšujú magnetické pole). Automatické spúšťanie (elektronické oko automaticky spustí časovanie cyklu)

- SB-911 - Obj. č. 007E107 - Rozmery otvoru: 250 x 300 mm
- SB-911 Dopravník -
Obj. č. 007E108


- SB-1619 -
Obj. č. 007E111 - Rozmery otvoru: 425 x 500 mm
- SB-1619 Dopravník - Obj. č. 007E112


- SB-2824 -
Obj. č. 007E076 - Rozmery otvoru: 730 x 630 mm
- SB-2824 Dopravník -
Obj. č. 007E127

Copyright © 2020. PP Kontrotech.