Titulka /  Kapilárna metóda
Kapilárna metóda

 

Kapilárne metódy

Skúšanie materiálu kapilárnymi metódami je jednou z najstarších metód a vyvinulo sa zo skúšok tesnosti spojov  a odliatkou pomocou petroleja a vápenného mlieka, vykonávaných už v 19. storočí.

Moderné kapilárne metódy sú samostatným odborom nedeštruktívneho skúšania materiálu. Využívajú kapilárne vlastnosti niektorých kvapalín, nazývaných penetranty, k zisťovaniu povrchových necelistvostí materiálu, ako napr. trhlín, studených spojov, poréznosti a pod. Zistenie vnútorných závad, ktoré nemajú spojenie so skúšaným povrchom nie je týmito metódami možné.

Hlavnou prednosťou kapilárnych metód spočívajú v ich principiálnej a aplikačnej jednoduchosti. Ďalšou výhodou je ich vysoká univerzálnosť, pretože tvarová zložitosť, rozmery a chemická zloženie skúšaných výrobkov nehrajú takú rolu ako u iných defektoskopických metód. V neposlednom rade patrí k prednostiam kapilárnych metód i ekonómia skúšania, pretože skúšky sú prevádzkovo i investične relatívne lacné, primerane rýchle a pri hodnotení výsledkou skúšky poskytujú minimum problémov.

Princíp kapilárnych metód

Kapilárne metódy sú založené na využití charakteristických vlastností fázových rozhraní a javov, označovaných ako kapilárne javy alebo kapilárne vlastnosti kvapalín.

Vlastný princíp kapilárnych metód spočíva vo využití vzlínavosti a zmáčavosti vhodných kvapalín ( penetrantov), ich farebnosti a fluorescencie. Týmito kvapalinami sa pokrýva skúšaných povrch tak, aby mohli vnikať do necelistvostí vychádzajúcich na tento povrch. Po odstránení prebytku penetrantu zo skúšaného povrchu ( po ukončenej penetrácií do závad), vzlína zvyšný penetrant v závadách na povrch a za pomoci kontrastnej vývojky vytvára farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu vady. Indikácia závad sa hodnotí vizuálne.

Použiteľnosť kapilárnych metód

Kapilárnymi metodami sa dajú zisťovať iba vady vyúsťujúce na povrch tak, že do nich táto kvapilna (penetrant) môže vniknúť. Nejde nimi zisťovať vnútorné vady materiálov.


Kapilárnymi metodami ide skúšať:

a)  kovové materiály ( austenitické ocele, farebné, ľahké kovy  ich zliatiny a i.) Môžu byť použité i pre skúšanie feromagnetických materiálov, avšak tu je väčšinou výhodnejšiá magnetická prášková kontrola

b)  nekovové materály ( plastické hmoty, glazovaná keramika, sklo a i.)

Nejde skúšať materiály pórovité a materiály, ktoré by sa kapilárnymi prostriedkami porušovali (napr. niektoré plasty).

Kapilárne metódy sa nejlepšie osvedčujú u plošných závad typu trhlín, studených spojov, zdvojenín a pod. a to i veľmi jemných. U plytkých a priestorových závad ( bubliny), ktoré sa na povrchu široko roztvárajú, je výsledok väčšinou neuspokojivý, pretože nejde zabrániť vymytiu penetrantu zo závady pri odstraňovaní jeho prebytku z povrchu výrobku.

 • Farebná  

   

  Penetrant SKL-SP1

  Penetrant v spreji (syntetický) alebo prípravok vo forme kapilárnej emulzie
  Tmavo červená farba
  Ideálny pre testovanie hladkých odliatkov, výkovkov, zvarov, a iných súčiastok.

  Obj. č./ balenie

  - 055C035 - 4 x 5Lt

  - 008A015 - 10 x 400ml Sprej

  Penetrant SKL-WP

  Umývateľný a rozpustný vo vode
  Tmavo červená farba
  Ideálny pre testovanie hrubé odliatkov, zvarov a iných hrubých povrchov


  Obj. č./ balenie

  - 055C066 - 4 x 5Lt
  - 055C67 - 25Lt
  - 008A162 - 10 x 400 ml Sprej

  Vývojka SKD-S2

  Suspenzia bielej vývojky v zmesi prchavých Ne-halogenovaných rozpúšťadiel
  Spĺňa hlavné požiadavky pre špeciálne zliatiny a použitie v jadrovej energetike


  Obj. č./ balenie

  - 055C014 - 4 x 5Lt
  - 008A007 - 10 x 400 ml Sprej

  Čistič SKC-S

  Čistič neobsahujúci Nechlórovaný
  Doporučený pre penetračné inšpekcie.
  Spĺňa hlavné požiadavky pre špeciálne zliatiny a použitie v jadrovej energetike (nevzniká medzikryštalická korózia)

  Obj. č./ balenie

  - 054C007-4 x 5Lt
  - 054C008 - 25Lt
  - 05A100 - 10 x 400 ml Sprej

   

      

   

  Čistič neobsahujúci Nechlórovaný
  Doporučený pre penetračné inšpekcie.
  Spĺňa hlavné požiadavky pre špeciálne zliatiny a použitie v jadrovej energetike (nevzniká medzikryštalická korózia)

  Obj. č./ balenie

  - 054C007-4 x 5Lt
  - 054C008 - 25Lt
  - 05A100 - 10 x 400 ml Sprej

 • Fluorescenčná  

  Vývojky
  ZP-14A

  Vodná vývojka
  Spĺňa požiadavky AMS-244 Formulár B typu 1

  Obj.č./Bal.:

  055C010 - 5 kg

  ZP-4B

  Prášková vývojka
  Vynikajúco pokrýva diely pri rozprášení prášku
  Spĺňa požiadavky AMS-2644 formulár typu 1


  Obj.č./Bal.:

  055C022 - 1 kg
  055C023 - 5 kg

  ZP-5B

  Vodná suspenzia
  Spĺňa požiadavky AMS-2644 typu C Type 1

  Obj.č./Bal.:

  055C002 - 5 kg

  ZP-9F

  Univerzálna, ne-chlórovaná, vývojka
  Doporučená pre titánu, nikel a zliatiny
  Spĺňa požiadavky AMS-2644 formulár D Typ 1 / formuláre E Typ 2

  Obj.č./Bal.:

  008A010 - 10 x 400 ml Sprej

  Emulgátory
  ZE-4B

  Lipofilický emulgátor
  Aplikácia je najlepšie dosiahnutá ponorením a sušením

  Obj.č./Bal.:

  065C025 - 25Lt

  ZR-10C

  Hydrofilný odstraňovač
  Koncentrácia medzi 5% a 33% objemu pre namáčanie
  Koncentrácia okolo 0,5% objemu pre sprej


  Obj.č./Bal.:

  # 065C002 - 25Lt
  # 065C003 - 200Lt

  Po emulgačné fluorescenčné penetranty
  ZL-2C - Citlivosť 2

  Bežná citlivosť, vysoký výkon po emulgačného penetrantu
  V súlade s AMS2644 Level 2 a PWA


  Obj.č./Bal.:

  056C079 - 25Lt
  026C080 - 200Lt

  ZL-27A - Citlivosť 3

  Vysoká citlivosť, vysoký výkon po emulgačného penetrantu
  V súlade s AMS2644 Level 3 a PWA

  Obj.č./Bal.:

  # 066C017 - 25Lt
  # 066C016 - 200Lt
  # 008A002 - 10 x 400 ml Sprej

  Vodou umývateľné penetranty
  ZL-15B - Citlivosť 1/2

  Vodou umývateľný penetrant
  Nízka citlivosť
  Vynikajúci umývateľnosť pre odliatky a hrubé povrchy
  V súlade s AMS2644 Level 1 / 2

  Obj.č./Bal.:

  056C061 - 25Lt
  056C062 - 200Lt

  ZL-19 - Citlivosť 1

  Vodou umývateľný penetrant
  Nízka citlivosť
  Pre všeobecné použitie na odliatky, výkovky, prietlačky, atď
  Vynikajúco umývateľný
  V súlade s AMS2644 Level 1 a PWA

  Obj.č./Bal.:

  056C185 - 25Lt
  056C186 - 200Lt

  ZL-60C - Citlivosť 2

  Vodou umývateľný penetrant
  Stredná citlivosť
  Pre kontrolu v leteckom priemysle
  V súlade AMS2644 úrovni 2

  Obj.č./Bal.:

  056C205 - 25Lt
  056C206 - 200Lt
  008A008 - 10 x 400 ml Sprej

  ZL-60D - Citlivosť 2

  Vodou umývateľné penetrant
  Stredná citlivosť citlivosť
  Pre kontrolu lietadiel výmysly
  Vylepšená odstrániteľná charakteristika penetrantu.

  Obj.č./Bal.:

  056C010 - 25Lt
  056C011 - 200Lt

  ZL-67 - Citlivosť 3

  Vodou umývateľný penetrant
  Vysoká citlivosť
  Vynikajúca kombinácia citlivosti a umývateľnosti
  V súlade s AMS2644 Level 3

  Obj.č./Bal.:

  056C032 - 25Lt
  056C033 - 200Lt

  ZL-67B - Citlivosť 3

  Vodou umývateľný penetrant
  Vysoká citlivosť
  Vynikajúca kombinácia citlivosti a umývateľnosti
  V súlade s AMS2644 Level 3

  Obj.č./Bal.:

  056C034 - 25Lt
  056C035 - 200Lt

  ZL-56 ZYGLO - Ultravysoká citlivosť 4

  Vodou umývateľný penetrant
  Ultra-Vysoká citlivosť
  Pre použitie v extrémne kritických aplikácie
  V súlade s AMS2644 Level 4

  Obj.č./Bal.:

  056C201 - 25Lt

 • Mierky  
  Hliníkový testovacia mierka

  Pre testovanie citlivosti nových penetrantov
  V súlade s ASTM, MIL, a ASME normy

  Obj. č.: 070C001

  Porvnávacie mierky na trhliny

  Obj. č. 514048 - transparentná porovnávacia mierka na trhliny rozsah 0,02 mm - 4,6 mm krokoch, ktoré spĺňa požiadavky na Pratt & Whitney (TAM 135273)

  Obj. č. 514050 - univerzálna porovnávacia mierka s rozsahom 0.012 mm - 3,0 mm

  NiCr set mierok

  4 páry testovacích panelov
  Nikel Chróm Set panelov, Štyri páry (10,20,30,50 mikrónov)

  Obj. č.: 184400

  NiCr testovacie mierky

  Zahŕňa jeden pár testovacích panelov
  K
  dispozícii vo veľkostiach trhlín 10-50 mikrónov

  Obj. č.: 506251 - 10 mikrónov
  Obj. č.: 506252 - 20 mikrónov

  Refraktometer

  Optické zariadenia na meranie koncentrácií hydrofilných čističov vo vode
  Obsahuje konverznú tabuľka k odstraňovaniu Zyglo (ZR-10B)

  Obj. č.: 008M009

  Nerezová mierka

  Pre testovanie umývateľnosti umývateľnýCH vodou alebo po emulgačných penetrantov
  Môže byť používaný opakovane, ak je dôkladne vyčistitený po každom použití
  Spĺňa ASTM a MIL noriem

  Obj. č.: 154400

  TAM PANEL

  4in x 6in dosky z nerezovej ocele
  Hrubý povrch je určený na testovanie umývateľnosti
  Leštený chrómovaný povrch pre sledovanie kapilárneho procesu

  Obj. č.: 198055

 • Príslušenstvo  
 • Penetračné linky  
  ZA-28

  - Vysoký výkon, integrované spracovanie / kontrolné systémy pre rýchlu, spoľahlivú ručnú kapilárnu skúška
  - Modulárna konštrukcia
  - Termostaticky-riadené recirkulácie sušenie horúcim vzduchom
  - Oddelená časť na rozprašovanie suchej vývojky
  - Rozmery nádrže 400 x 400 x 8
  - Maximálna veľkosť súčiastky (všetky modely): 350 x 350 x 820 mm

  - ZA-28W pre metódu vodou umývateľných: Jedná sa o najjednoduchšiu linku, obsahuje 5 staníc (Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-28E pre metódu po emulgačnú : Táto linka zabezpečuje vyššiu citlivosť kontroly. Jednotka obsahuje 6 staníc (emulgátorová nádrž, Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-28H pre hydrofilnú Metóda: Táto linka je schopná lokalizovať veľmi plytké vady. Jednotka obsahuje 7 staníc (Kap nádrž, Pred umytie, emulgátorovú nadrž, Po umytie  , Sušenie, suchá nanášanie vývojky, inšpekcia)

  ZA-37
  - Vysoký výkon, integrované spracovanie / kontrolné systémy pre rýchlu, spoľahlivú ručnú kapilárnu skúška
  - Modulárna konštrukcia
  - Termostaticky-riadené recirkulácie sušenie horúcim vzduchom
  - Oddelená časť na rozprašovanie suchej vývojky
  - Rozmery nádrže 350 x 400 x 700 mm
  - Maximálna veľkosť súčiastky (všetky modely): 300 x 350 x 650 mm

  - ZA-37W pre metódu vodou umývateľných: Jedná sa o najjednoduchšiu linku, obsahuje 5 staníc (Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-37E pre metódu po emulgačnú : Táto linka zabezpečuje vyššiu citlivosť kontroly. Jednotka obsahuje 6 staníc (emulgátorová nádrž, Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-37H pre hydrofilnú Metóda: Táto linka je schopná lokalizovať veľmi plytké vady. Jednotka obsahuje 7 staníc (Kap nádrž, Pred umytie, emulgátorovú nadrž, Po umytie  , Sušenie, suchá nanášanie vývojky, inšpekcia)

  ZA-915 Modulárny systém
  - Ponúka flexibilitu modulárnej konštrukcie
  - Navrhnutá pre buď smer v ľavo alebo vpravo, usporiadané v priamke
  - Tiež možno dojednať buď v 'U', alebo 'L' konfiguráciu
  - Používa sa buď ako ručné linka, alebo v spojení s lineárnym robotom pre plne automatické aplikácie
  - Každá nádrž má rozmer 915 mm
  - Pre komponenty až 850 x 850 x 750 mm

   

  - Vysoký výkon, integrované spracovanie / kontrolné systémy pre rýchlu, spoľahlivú ručnú kapilárnu skúška
  - Modulárna konštrukcia
  - Termostaticky-riadené recirkulácie sušenie horúcim vzduchom
  - Oddelená časť na rozprašovanie suchej vývojky
  - Rozmery nádrže 400 x 400 x 8
  - Maximálna veľkosť súčiastky (všetky modely): 350 x 350 x 820 mm

  - ZA-28W pre metódu vodou umývateľných: Jedná sa o najjednoduchšiu linku, obsahuje 5 staníc (Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-28E pre metódu po emulgačnú : Táto linka zabezpečuje vyššiu citlivosť kontroly. Jednotka obsahuje 6 staníc (emulgátorová nádrž, Kap nádrž, umývacia nádrž, Sušička, suché nanášanie vývojky, inšpekcia)

  - ZA-28h pre hydrofilnú Metóda: Táto linka je schopná lokalizovať veľmi plytké vady. Jednotka obsahuje 7 staníc (Kap nádrž, Pred umytie, emulgátorovú nadrž, Po umytie  , Sušenie, suchá nanášanie vývojky, inšpekcia)

Copyright © 2020. PP Kontrotech.