Titulka /  Ultrazvuková metóda
Ultrazvuková metóda

Skúšky ultrazvukom

Ultrazvuk možno chápať ako zvukové vlny o frekvenci nad medzou počuteľnosti šíriace sa prostredím, ktoré je aspoň čiastočne elestické, Takéto vlnenie nie je nič iné ako kmitavý pohyb častíc prostredia okolo rovnovážnych polôh. Pretože medzi časticami pôsobia sily súdržnosti, postupne sa tento pohyb prenáša z jednej častice na všetky okolité, čo sa navonok prejavuje tak, že vzruch – vlna sa šíri určitou rýchlosťou v prostredí. Akustický tlak, kotrý vyvolá vlnenie v prostredí je závislý na rýchlosti kmitania častíc a na akustickej impedancii ( vlnovom odpore) prostredia.

Druhy  ultrazvukových vĺn

častice orostredia, ktorým postupuje vlnenie môžu kmitať viacerými spôsobmi. Na obrázku je znázornemý prípad, keď častice kmitajú v smere šírenia vlny. Takémuto druhu vlnenia hovoríme pozdĺžne alebo longitudinálne. V prostredí, kde sa pozdĺžne vlny šíria vznikajú ťahové a tlakové sily, pretože častice sa striedavo od seba odďaľujú a zasa k sebe približujú. Pozdĺžne vlnenie sa môže šíriť v dostatočne pružnom tuhom, kvapalnom i plynnom prostredí.


Ďalším druhom vlnenia je priečne (transverzálne) vlnenie, pri ktorom častice kmitajú kolmo na smer postupu vlny, pričom v rovine kmitania zachovávajú stále rovnaký smer. Priečna vlna sa môže šíriť iba v takom prostedí, ktoré je schopné prenášať šmykové sily, preto sa nešíri v kvapalinách  ani v plynoch, ale iba v tuhych látkach.


Na povrchu a tesne pod ním asi do hĺbky jednej vlnovej dĺžky sa môže šíriť tzv. povrchové ( Rayleighovo) vlnenie, pri ktorom častice kmitajú v rovine kolmej na smer šírenia vlny, ale v nej nezachovávajú stále rovnaký smer kmitania – opisujú v tejto rovine elipsu. Amplitúda povrchovej vlyn s hĺbkou veľmi rýchlo klesá.


V materáloch ako sú napr. tenké plechy, kde je hrúbka porovnateľná s dĺžkou vlny môžu vzniknúť tzv. doskové vlny, ktoré možno rozdeliť na dilatačné a ohybové. V oboch prípadoch častice na povrchu kmitajú tak ako u pozdĺžnej vlny, kým u ohybovej tak ako u transverzálnej vlny. • Hrúbkomery korózne  
  CT-gage

  CT Gage bol navrhnutý ako viacúčelový ultrazvukový prístroj na kontrolu materiálu a hrúbky vrstvy, prístroj so širokou škálou funkcií. CT-Gage je schopný súčasne a nezávisle merať  materiál a hrúbka vrstvy, alebo prepnúť na B-Scan pohľad aby bolo vidieť prierez s ohľadom na materiál, ktorý je kontroluje.
  Alphagage

  Alphagage je prístroj na overovanie korózie, prístroj určený pre použitie na ťažko  skorodovaných materiáloch, ktoré často vedú k falošným alebo chybným hodnotám pri použití konvenčných digitálnych hrúbkomerov. Typickými aplikáciami sú morské plošiny, petro-chemické potrubia a nádoby, inšpekcie lodí ,plasty, GRP a liatiny, atď. Je navrhnutý pre použitie v drsnom prostredí, robustný, vode odolný, IP 67 potlačenie prieniku vlhkosti z vysokej vlhkosti.

  Betagage

  BETAGAGE je cenovo dostupný ultrazvukový všestranný hrúbkomer / koróziomer  s využitím rôznych možností zobrazenia tak, aby vyhovovali prevádzkovateľovi a aplikácíi.

  - A-Scan zobrazenie na displeji pre kontrolu chýb
  - Dočasné B-Scan zobrazenie na displeji priečnym rezom
  - Prehľadné zobrazenie na displeji na jednoduchý odpočet hrúbky

 • Hrúbkomery precízne / Povlakomery  

   

  CT-GAGE
  B-GAGE
  MICROGAGAE II
  SONAGAGE III
  STEELGAGE II
  T-GAGE IV
  T-GAGE IV DL
  T-GAGE 4 MM
  T-GAGE 4 +
 • UT Defektoskopy  

  Sonatest je komplexný výrobca prenosných ultrazvukových defektoskopov poskytujúcich koncovému užívateľovi bezkonkurenčnú flexibilitu a výkon v oblasti nedeštruktívnej detekcie trhlín. Rad SiteScan a MasterScan sú digitálne ultrazvukové defektoskopy pokrývajúce celé spektrum požiadaviek používateľov, od najjednoduchších modelov až po  vysoko výkonné, pre použitie vo vysoko špecifických aplikačných prostrediach, ako je letecký a automobilový priemysel.

  Pre špecifické aplikácie sú k dispozícii modely Railscan 125, Dryscan 410D a PowerScan 450P. Rad digitálnych defektoskopov Sonatest je podporovaný vývojom nového softvéru , ktorý umožní operátorovi používať širokú škálu funkcií merania, ako štandard, spoločne s možnosťami, ktoré sú zamerané  pre konkrétne aplikácie. Súčasťou dedičstva
  firmy, ako aj nového vývoja Sonatest  sú jedny z najvýkonnejších prístrojov s najodolnejšiou konštrukciou voči poškodeniu na trhu.


  Základné (školiace)
  Univerzálne            

  SiteScan 123W

  123W je jednoducho ovládateľný defektoskop a je využívaný poprednými svetovými organizáciami pre výcvik UT kontrolórov.

  S užívateľským rozhraním sa  poslucháči zoznámia v niekoľkých minútach , aby sa mohli sústrediť na prevádzku a učenie ultrazvukovej teórie. "Analógový pocit" z vysoko kvalitného širokopásmového zosilňovača zobrazuje všetky detaily potrebné na preukázanie, ako sa ultrazvuk zmeny podľa typu vady, či už diery a praskliny, zobrazujú na displeji, čo je zásadné pochopenie ultrazvukových úrovni I. a II.

  Pre použitie v učebni na prezentácie 123W má kompozitný video výstup pre pripojenie k LCD projektory.

   

   

   

     SiteScan 150s, 250s

  -Širokopásmový filter zosilňovača od 1 do 10 MHz

  - Uzkopásmový zosilňovač pre 1MHz, 2,25MHz, 5 MHz, 10 Mhz (iba 250s)

  - Farebný TFT displej s vysokou čitateľnosťou v akýchkoľvek svetelných podmienkach

  - Typické použitie kontrola zvarov a rúr

  - AGC, DAC, AWS, API, AVG/DHS TCG (iba 250s 250s)

  - Funkcie CSC, AGC ( iba 250s)

  - Typy meraní depth, echo - echo, gate to gate, Trig, T-min

  - Pamäť A-Scan 800 kriviek

  - Pamäť až 100 kalibrácii

  - Hmotnosť 2,5kg (aj s batériou), IP67 krytie

  - Operačný čas do 16 hodín

     SiteScan D-Series

  - ľahký a ergonomický UT defektokop

  - Filter zosilňovača od 1 do 15 MHz

  - Typy meraní: Depth, echo - echo, Trig, T-min

  - Farebný TFT displej s vysokou čitateľnosťou v akýchkoľvek svetelných podmienkach

  - Pamäť A - Scan 8000 kriviek

  - Pamäť 100 kalibrácii

  - Hmotnosť 1,7 kg s batériou, IP67 krytie

  - Operačný čas do 9 hodín


  Vysoko výkonné Špeciálne aplikácie

   

  MasterScan 350M, 380M

  - Výnimočné rozlíšenie tesne pod povrchom

  - Pokročilé DAC/AVG meranie

  - Vysoko výkonný 450V zosilňovač pre vysoko tlmivé materiály

  - Minimálny rozsah od 1 mm až po 20 m

  - Programovateľný vysielač ActiveEdge

  - Typické použitie Kontrola hrubostenných odliatkov, lopatiek turbín, koľajníc výkovkov

  - 5 kHz P.R.F. pre vysoko rýchlostnú kontrolu

  - Typy meraní: jednotlivé echo, Depth, Echo - Echo, gate - gate, T-min

  - DAC, AVG, TCG, AWS, API, CSC AGC

  - Hmotnosť 2,5 kg aj s batériou,IP67 krytie

  - Operačný čas 16 hodín

   

   

  DryScan 410D

  - Nízkofrekvenčné testovanie od 150 kHz

  - Kontrola vysoko tlmených materiálov a kompozitov

  - zosilňovač upravený pre suché sondy (bez väzobného prostriedku)

  - Vysoko výkonný 450V zosilňovač pre vysoko tlmivé materiály

  - 5 kHz P.R.F. pre vysoko rýchlostnú kontrolu

  - Úzkopásmový filter zosilňovača 0,25; 0,5; 1; 2,25; 5; 10; 15 MHz

  - Hmotnosť 2,5 kg aj s batériou,IP67 krytie

  - Operačný čas 16 hodín

   

   

   

   

  PowerScan 450P

  - Výnimočné rozlíšenie tesne pod povrchom

  - Pokročilé DAC/AVG meranie

  - Vysokovýkonný 450V zosilovač pre vysoko tlmené materiály

  - Úzko pásmový zosilňovač 0,25 Mhz až 5MHz

  - 5 kHz P.R.F. pre vysoko rýchlostnú kontrolu

  - Typy meraní: jednotlivé echo, Depth, Echo - Echo, gate - gate, T-min

  - DAC, AVG, TCG, AWS, API, CSC AGC

  - Hmotnosť 2,5 kg aj s batériou,IP67 krytie

  - Operačný čas 16 hodín
  RailScan 125

  - Špeciálne navrhnutý na kontrolu koľajníc

  - IP67 vode odolný

  - Veľmi dobrá čitateľnosť na priamom slnku

  - Dlhý operačný čas batérie

  - Široké rozpätie teplôt použitia

  - Úzkopásmový filter zosilňovača 2 a 5MHz

  - DAC

  - Hmotnosť 2,5 kg aj s batériou,IP67 krytie

   

   

   

   

     Dryscan 410D alebo Shadow Technika je osvedčená metóda v non-deštruktívna testovanie v oblasti vyspelých technológií materiálov používaných v letectve a leteckého priemyslu, najmä Hybridy, kompozity a voštinová konštrukcie, ktoré nemôžu byť skúmané úspešne konvenčné metódy NDT. Táto technika môže byť použitá v režime prenosu, tj prostredníctvom sa signál prechádza priamo cez testovaný materiál z vysielača do prijímača, a tiež pri práci s vysielačom a prijímačom meniča na rovnakej strane vzorky.
 • RapidScan 2  
 • RapidScan 3D  
 • VEO  

  VEO ultrazvukový phased array defektoskop

   

  Veo Phased Array ultrazvukový defektoskop posilňuje dobré meno spoločnosti  Sonatest   v oblastiinovácií technicky zameranej na vývoj produktov. Jednoduché ovládanie, vysoký výkon, pokročilé funkcie a robustnosť prístroja VEO, prináša jednoduché a spoľahlivé   ovládania operátora.

  Ultrazvuková Phased Array technológia sa stala používanou metódou v pokročilých NDT testovacích aplikáciach. Phased Array technlógia umožňuje užívateľovi kontrolovať parametre, ako je uhol lúča a ohniskovú vzdialenosť na vytvoreniu obrazu testovanej súčiastky, zvyšuje účinnosť detekcie defektov  a rýchlosť kontroly. Pridanie najnovších počítačových technológií umožňuje dáta trvalo zaznamenať do pamäti pre tvorbu protokolov. Robustný dizajn zariadenia VEO, intuitívne užívateľské rozhranie a rozsiahla on-line pomoc prináša výkon a pohodlie Phased Array technológie operátorovi priamo do výroby . Typické aplikácie zahŕňajú kontrolu zvarov, mapovanie korózie , aplikácie v letectve a kompozitné testovanie.

   

  Jednoduchosť

   

  Intuitívny systém menu a prevádzka sa rýchlo stávajú operátorovi prirodzenou. Integrovaný pomocník a sprievodca nastavením VEO Scan Set Up zabezpečujú tipy na optimalizáciu prostredníctvom, ktorých VEO vždy vykonáva kontrolu na najvyššej úrovni. Unikátny 3D ScanPlan pohľad dáva okamžité vizuálne potvrdenie správneho nastavenia a ultrazvukového pokrytia, a to aj pri zložitých aplikáciách, kde sa používa viac sónd.

  Rýchly a efektívny sprievodca pre nastavenie rýchlosti zvuku, predsádok, TCG, DAC, TOFD a kalibrácie Enkodéra sú poskytované ako štandard. Jednoznačný údaj o kalibrácii stavu sa zobrazuje na obrazovke pomocou jednoduchej prevádzkovej svetelnej sústavy, aby operátor mohol kontrolovať na prvý pohľad, že VEO je nakalibrovaný pre konkrétnu kontrolu súčiastky.

  Menu navigácia používa druhú generáciu Sonatest skrolovacieho kolieska pre rýchly výber parametra a pomocou klávesových skratiek pre najčastejšie používané funkcie a alfanumerickým vstupom. Známe Štart, Stop a Record tlačidlá rýchlo prepínajú medzi režimami menu,  kontroly a ukladaniu dát.


   

  Schopnosť


  Výkonná platforma VEO otvára novú úroveň výkonnosti v oblasti prenosných prístrojov, ktorý vám pomôže maximalizovať vašu efektivitu na strane operátora. Kontrolný plán vykazuje operátor v 2D a 3D, kde sú sondy umiestnené na časti testu, zjednodušenie kontroly nastavenia a poskytujúci kontrolu referenčnej pre vykazovanie protokolov. Všetky úpravy ohniskovej vzdialenostzi sú okamžité, s uhlom rozlíšenie 0,10 až 1024 kontaktné zákony bez straty výkonu. Viacnásobné skenovanie z rôznych sond môže byť zobrazené a vyhodnocované súčasne. Viac sektorové skenovanie, horné, bočné a extrakty Bočný pohľad plus C-Scany sú tiež podporované veom. TOFD a fázové kontroly sa môžu vykonávať v súčasne v plnej rýchlosti skenovania a až na 2 GB dátové súbory veľkých plochách môžu byť kontrolované efektívnejšie. Plné rozlíšenie priebehov sa priamo ukladá na vyberateľné USB dáta kľúčové pre jednoduché zálohovanie a prenos do PC.   

  Veo má dva špecializované mono elementové kanály defektoskopu pre konvenčnú UT inšpekciu. Majú pôvod v Masterscan Sonatest  defektoskope, kanály majú 400 V pulsovače, TCG a zosilňovače nízkeho šumu, pre najnáročnejšie aplikácie.

  Impozantná hardwarová špecifikácie poskytuje užívateľovi vysokú kvalitu údajov ultrazvuku pri plnej 16 bit vysokej rýchlosti architektúry a 12 bit ADC technológie, zatiaľ čo digitálne spracovanie signálu na vyhladenie a spriemerovanie zlepšuje interpretáciu obrazu.              

  Kontrola a zisťovanie veľkosti indikácií sú rýchlo dosiahnuté pomocou využitia moderných meracích nástrojov ako Hyperbolické kurzory pre TOFD a meranie píkov signálu od merania 2D kurzorov. Správy môžu byť rýchlo vzniknutý na palube a uložené vo formáte PDF na USB dáta kľúč.


  Pre každý defektoskop displej je rozhodujúcim prvkom. Sonatest VEO má farbný transflektívny TFT LCD, poskytujúce vysokú viditeľnosť za všetkých podmienok, s najväčším  pomerom veľkosti  poľa nástroja k veľkosti displeja.


 • UT Sondy  
  Uhlové sondy - SIRIUS

  Ultrazvokové sondy Sirius sa používajú na kontrolu zvarov, detekciu korózie, kontrolu švových zvarov potrubí, a pod.

  Small Angle Transducers - Malé uhlové sondy

  SMA2-45

  SMA2-60

  SMA2-70

  SMA4-45

  SMA4-60

  SMA4-70
  Medium Angle Transducers - Stredné uhlové sondy

  MMA2-45

  MMA2-60

  MMA2-70

  MMA4-45

  MMA4-60

  MMA4-70
  Large Angle Transducers - Veľké uhlové sondy

   

  LMA2-45

  LMA2-60

  LMA2-70

  LMA4-45

  LMA4-60

  LMA4-70

   

  Kliknutím zobrazíte podrobnosti o sonde.

 • UT príslušenstvo  
 • UT Mierky  
Copyright © 2020. PP Kontrotech.