TitulkaMMADelta /  Delta 4000
Delta 4000 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 20 - 400 A
Rozsah zváracích napätí 20,8 - 36 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 22,6 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 32 A
Efektívny vstupný prúd 25 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 400 A
36 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300 A
32 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 400 A
Rozsah zváracích napätí 10,8 - 26 V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 16,4 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 23,5 A
Efektívny vstupný prúd 18,2 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 400 A
26 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300 A
22 V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 25 A
Sieťová prípojka-vodič 4 x 4 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 220x365x500 mm
Hmotnosť 24 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2019. PP Kontrotech.