TitulkaMMADelta /  Delta 5000
Delta 5000 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 25 - 500 A
Rozsah zváracích napätí 21 - 40 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 31,4 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 44 A
Efektívny vstupný prúd 34 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 500 A
40 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 380 A
35,2 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 25 - 500 A
Rozsah zváracích napätí 11 - 30 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 23,6 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 34 A
Efektívny vstupný prúd 26,3 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 500 A
30 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 380 A
25,2 V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 40 A
Sieťová prípojka-vodič 4 x 6 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 220x365x500 mm
Hmotnosť 24 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.