TitulkaMMADelta DigitalDelta Digital 230V CEL Line /  Delta Digital 1700 CEL
Delta Digital 1700 CEL Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 170 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 26,8 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 7 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 30 A
Efektívny vstupný prúd 16 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
170 A
26,8 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
24,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 100 A
24 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 170 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 16,8 V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 3,7 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 19 A
Efektívny vstupný prúd 10,5 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
170 A
16 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
14,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 100 A
14 V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 16 A
Sieťová prípojka-vodič 3 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 213x133x350 mm
Hmotnosť 7,2 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.