TitulkaMMADelta DigitalDelta Digital 400V CEL Line /  Delta Digital 2500 CEL
Delta Digital 2500 CEL Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 250 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 30 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 11,8 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 17,5 A
Efektívny vstupný prúd 13,5 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 250 A
30 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 190 A
27,6 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 250 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 20 V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 7,9 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 11,4 A
Efektívny vstupný prúd 8,8 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 250 A
20 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 190 A
17,6 V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 16 A
Sieťová prípojka-vodič 4 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 247x180x400 mm
Hmotnosť 14 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.