TitulkaMMADelta DigitalDelta Digital 400V CEL Line /  Delta Digital 3000 CEL
Delta Digital 3000 CEL Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 300 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 32 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 15 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 22 A
Efektívny vstupný prúd 16 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 300 A
32 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 230 A
29,2 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 300 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 22 V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 10,4 kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 15 A
Efektívny vstupný prúd 11,6 A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 300 A
22 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 230 A
19,2 V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 16 A
Sieťová prípojka-vodič 4 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 247x180x400 mm
Hmotnosť 14 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.