TitulkaMMAGamma /  Gamma 1680
Gamma 1680 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 1680A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 44V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 116kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 168A
Efektívny vstupný prúd 106A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
1680A
44V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 1260
44V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 950A
44V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 1680A
Rozsah zváracích napätí 15 - 44V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 116kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 168A
Efektívny vstupný prúd 106A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
1680A
44V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 1260
44V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 950A
44V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 150A
Sieťová prípojka-vodič 4x25qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 710x480x540
Hmotnosť 114,4kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.