TitulkaMMAGamma /  Gamma 2100
Gamma 2100 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 2100A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 44V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 145kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 210A
Efektívny vstupný prúd 162A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 2100A
44V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 1600
44V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 2100A
Rozsah zváracích napätí 15 - 44V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 145kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 210A
Efektívny vstupný prúd 162A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 2100A
44V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 1600
44V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 200A
Sieťová prípojka-vodič 4x50qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 710x740x640
Hmotnosť 141,6kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.