TitulkaMMAiLine /  i-1600
i-1600 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 15 - 150 A
Rozsah zváracích napätí 20,6 - 26 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 6,3 kVA
Napätie na prázdno 95 V
Výškový prúd 25,5 A
Efektívny vstupný prúd 14 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
150 A
26 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
24,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 90 A
23,6 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 15 - 160 A
Rozsah zváracích napätí 10,6 - 16,4 V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 2,6 kVA
Napätie na prázdno 95 V
Výškový prúd 18 A
Efektívny vstupný prúd 10 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
160 A
16,4 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
14,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 90 A
13,6 V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 16 A
Sieťová prípojka-vodič 3 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 213x133x350 mm
Hmotnosť 7 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.