TitulkaTIGBeta digitalMobilná trieda /  Beta Digital 210
Beta Digital 210 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 28 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 9,4 kVA
Napätie na prázdno 55 V
Výškový prúd 41 A
Efektívny vstupný prúd 20 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 25 %
210 A
28,4 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130 A
25,2 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120 A
24,8 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 18 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 6,1 kVA
Napätie na prázdno 80 V
Výškový prúd 26,5 A
Efektívny vstupný prúd 14,5 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
210 A
18,4 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 150 A
15,6 v
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120 A
14,8 V
Technické parametre
Sieťové napätie 230 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 20 A
Sieťová prípojka-vodič 3 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 235x173x385 mm
Hmotnosť 11,5 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.