TitulkaTIGBeta digitalBeta Digital CWK /  Beta Digital 360 CWK
Beta Digital 360 CWK Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 360A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 34,4V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 20kVA
Napätie na prázdno 55V
Výškový prúd 29A
Efektívny vstupný prúd 23A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 360
34,4V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
32V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 360A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 24,4V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 14,2kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 20A
Efektívny vstupný prúd 16A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 360A
24,4V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
22V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 25A
Sieťová prípojka-vodič 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 72kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.