TitulkaTIGHyper TIG /  Hyper TIG CWK 240
Hyper TIG CWK 240 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 240A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 29,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 11,7kVA
Napätie na prázdno 55V
Výškový prúd 17,5A
Efektívny vstupný prúd 14A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 240A
24,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 190
27,6V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 240A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 19,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 7,9kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 11,4A
Efektívny vstupný prúd 8,8A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 240A
19,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 190A
17,6V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka-vodič 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 875x380x804
Hmotnosť 82
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.