TitulkaTIGI-TIG /  i-TIG 160
i-TIG 160 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 160 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 26,4 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 6,7 kVA
Napätie na prázdno 80 V
Výškový prúd 29 A
Efektívny vstupný prúd 16 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
160 A
26,4 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
24,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 90 A
23,6 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5 - 160 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 16,4 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 2,6 kVA
Napätie na prázdno 80 V
Výškový prúd 18 A
Efektívny vstupný prúd 10 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30 %
160 A
16,4 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 120 A
14,8 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 90 A
13,6 V
Technické parametre
Sieťové napätie 230 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 16 A
Sieťová prípojka-vodič 3 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 238x158x360 mm
Hmotnosť 10 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.