TitulkaTIGI-TIG /  i-TIG 200
i-TIG 200 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 200 A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 28 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 8,8 kVA
Napätie na prázdno 80 V
Výškový prúd 38 A
Efektívny vstupný prúd 17,5 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20%
200 A
28 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130 A
25,2 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 100 A
24 V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5 - 200 A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 18 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 3,6 kVA
Napätie na prázdno 80 V
Výškový prúd 25 A
Efektívny vstupný prúd 11 A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20 %
200 A
18 V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130 A
15,2 V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 100 A
14 V
Technické parametre
Sieťové napätie 230 V, 50/60 Hz
Sieťové istenie (träge) 20 A
Sieťová prípojka-vodič 3 x 2,5 qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3 m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85 %
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 238x158x360 mm
Hmotnosť 10 kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.