TitulkaTIGOmega AC/DCOmega CWK /  Omega 190 CWK
Omega 190 CWK Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 190A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 27,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 8,8kVA
Napätie na prázdno 42V
Výškový prúd 38A
Efektívny vstupný prúd 20
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 25%
190
27,6
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130A
25,2V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
24,8V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 190A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 17,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 5,7kVA
Napätie na prázdno 68V
Výškový prúd 24,5A
Efektívny vstupný prúd 15A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 50%
190A
17,6
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 170A
16,8V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 150A
16,0V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka-vodič 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 72kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.