TitulkaTIGOmega AC/DCOmega CWK /  Omega 210 CWK
Omega 210 CWK Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 28V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 9,9kVA
Napätie na prázdno 42V
Výškový prúd 42A
Efektívny vstupný prúd 20
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20%
210
28,4
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130A
25,2V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
24,8V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 18,4V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 6,5kVA
Napätie na prázdno 68V
Výškový prúd 28A
Efektívny vstupný prúd 16A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
210A
18,4V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 170A
16,8V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 150A
16,0V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka-vodič 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 72kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.