TitulkaTIGOmega AC/DCOmega CWK /  Omega 250 CWK
Omega 250 CWK Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 250A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 30V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 12kVA
Napätie na prázdno 41V
Výškový prúd 17A
Efektívny vstupný prúd 16A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 80%
250A
30V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C %
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 220A
28,8V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 250A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 20V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 7,9kVA
Napätie na prázdno 90V
Výškový prúd 12A
Efektívny vstupný prúd 11A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 80%
250A
20V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C %
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 220A
18,8V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka-vodič 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 88,5
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.