TitulkaTIGOmega AC/DCOmega CWK /  Omega 300 CWK
Omega 300 CWK Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 300A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 32V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 16kVA
Napätie na prázdno 41V
Výškový prúd 23,5A
Efektívny vstupný prúd 19A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 300A
32V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 230A
29,2V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 300A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 22V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 11kVA
Napätie na prázdno 90V
Výškový prúd 15,5A
Efektívny vstupný prúd 12,5A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 300A
22V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 230A
19,2V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka-vodič 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 88,5
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.