TitulkaTIG /  Works
Works Print E-mail
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 150A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 16 V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
prikon pri max prude 3,8 kVA
Napätie na prázdno 68V
Výškový prúd 16,5A
Efektívny vstupný prúd 9A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 25%
150A
16V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 100A
14V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 80A
13,2V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka-vodič 3x1,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 310x170x385
Hmotnosť 17kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.