TitulkaPlasma TIG /  Plasma TIG 150
Plasma TIG 150 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 28V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 9,9kVA
Napätie na prázdno 55V
Výškový prúd 43A
Efektívny vstupný prúd 22A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 25%
210
28,4
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 130A
25,2V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
24,8V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 210A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 18,4V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 6,5kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 28A
Efektívny vstupný prúd 16A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
210A
18,4V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 150A
15,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
14,8V
PLASMA
Rozsah zváracích prúdov 1 - 150A
Rozsah zváracích napätí 10 - 16V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 4,4kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 19A
Efektívny vstupný prúd 16A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 150A
15,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
14,8V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 25A
Sieťová prípojka-vodič 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 53,2kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.