TitulkaPlasma TIG /  Plasma TIG 20
Plasma TIG 20 Print E-mail
TIG
Rozsah zváracích prúdov 4 - 50A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 12V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 1,4kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 5,5A
Efektívny vstupný prúd 5,5A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C %
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 50A
12V
PLASMA
Rozsah zváracích prúdov 0,1 - 20A
Rozsah zváracích napätí 10 - 10,8V
Rozsah zváracích napätí stufenlos
prikon pri max prude 1kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 4A
Efektívny vstupný prúd 4A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C %
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 20A
10,8V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 8A
Sieťová prípojka-vodič 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 920x350x740
Hmotnosť 53,2kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.