TitulkaPlasma Cut /  Theta 60 CWK
Theta 60 CWK Print E-mail
PLASMA
Rozsah zváracích prúdov 10 - 60A
Rozsah zváracích napätí 84 - 104V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 10,5kVA
Napätie na prázdno 412V
Výškový prúd 15,5A
Efektívny vstupný prúd 11A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 50%
60A
104V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 54A
10,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 42A
96,8V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka-vodič 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,7
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 1145x350x740mm
Hmotnosť 86kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.