TitulkaPlasma Cut /  Theta 30
Theta 30 Print E-mail
PLASMA
Rozsah zváracích prúdov 10 - 30A
Rozsah zváracích napätí 84 - 92V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 4,7kVA
Napätie na prázdno 403V
Výškový prúd 20,5A
Efektívny vstupný prúd 15,7A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 30A
92V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 23A
89,2V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka-vodič 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,7
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 247x173x372mm
Hmotnosť 14,2kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.