TitulkaPlasma Cut /  Theta 100 CWK
Theta 100 CWK Print E-mail
PLASMA
Rozsah zváracích prúdov 10-100A
Rozsah zváracích napätí 84 - 120V
Rozsah zváracích napätí bezstupňový
prikon pri max prude 19kVA
Napätie na prázdno 430V
Výškový prúd 29A
Efektívny vstupný prúd 18,5V
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
100
120V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 85A
114V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 70A
108V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka-vodič 4x4qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,7
Účinnosť 85%
Vlastnosti
Rozmery (VxŠxD) 1145x350x740mm
Hmotnosť 86kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.