TitulkaMIG/MAGWorks MIG /  Works MIG 250
Works MIG 250 Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20-250A
Rozsah zváracích napätí 15 - 26,5V
Rozsah zváracích parametrov 10
Prikon pri max prude 8,8kVA
Napätie na prázdno 41V
Výškový prúd 13A
Efektívny vstupný prúd 7A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
250A
26,5V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 200A
24V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 140A
21V

 

Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 10A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 620x370x890
Hmotnosť 76kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.