TitulkaMIG/MAGWorks MIG /  Works MIG 190/230V
Works MIG 190/230V Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20-190A
Rozsah zváracích napätí 15 - 23,5V
Rozsah zváracích parametrov 5
Prikon pri max prude 6kVA
Napätie na prázdno 37V
Výškový prúd 26A
Efektívny vstupný prúd 15A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
190A
23,5V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
21V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 120A
20V
Technické parametre
Sieťové napätie 1x230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 620x370x890
Hmotnosť 58kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.