MPS 190 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 190A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 27,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 8,3kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 36A
Efektívny vstupný prúd 20A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
190A
27,6V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
25,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
24,4V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5-190A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 17,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 5,3kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 23A
Efektívny vstupný prúd 12,5A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
190A
17,6V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
15,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
14,4V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 190A
Rozsah zváracích napätí 15 - 23,5V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 7kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 31A
Efektívny vstupný prúd 17A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 30%
190A
23,5V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
21V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
19,5V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka –Dĺžka 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 280x300x500
Hmotnosť 23kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.