MPS 210 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 210A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 28,4V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 9,4kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 41A
Efektívny vstupný prúd 19A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20%
210A
28,4V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
25,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
24,4V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5-210A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 18,4V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 6,1kVA
Napätie na prázdno 80V
Výškový prúd 26,5A
Efektívny vstupný prúd 12A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20%
210A
18,4V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
15,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
14,4V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 210A
Rozsah zváracích napätí 15 - 24,5V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 8,1kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 35A
Efektívny vstupný prúd 16A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 20%
210A
24,5V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 140A
21V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 110A
19,5V
Technické parametre
Sieťové napätie 230V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka –Dĺžka 3x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 3m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 280x300x500
Hmotnosť 23kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.