MPS 240 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 240A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 29,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 11,2kVA
Napätie na prázdno 55V
Výškový prúd 16A
Efektívny vstupný prúd 13A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 240A
29,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 210A
28,4V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5 - 240A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 19,6V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 7,4kVA
Napätie na prázdno 76V
Výškový prúd 11A
Efektívny vstupný prúd 8,3A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 240A
19,6V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 210A
18,8V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 240A
Rozsah zváracích napätí 15 - 26V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 10kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 14,5A
Efektívny vstupný prúd 11A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 240A
26V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 210A
24,5V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 300x425x591
Hmotnosť 42kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.