MPS 420 Print E-mail
MMA
Rozsah zváracích prúdov 5 - 420A
Rozsah zváracích napätí 20,2 - 36,8V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 24,3kVA
Napätie na prázdno 55V
Výškový prúd 35A
Efektívny vstupný prúd 22A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
420A
36,8V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 360A
34,4V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
32V
TIG
Rozsah zváracích prúdov 5 - 420A
Rozsah zváracích napätí 10,2 - 26,8V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 17,7kVA
Napätie na prázdno 76V
Výškový prúd 25,5A
Efektívny vstupný prúd 16A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
420
26,8A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 360A
24,4V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
22V
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 420A
Rozsah zváracích napätí 15 - 35V
Rozsah zváracích parametrov bezstupňový
Prikon pri max prude 23kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 33,5A
Efektívny vstupný prúd 21
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
420A
34V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 360
32V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
29V
Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 25A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,75
Účinnosť 85%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 300x425x591
Hmotnosť 42kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.