c-MIG 250 Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20-250A
Rozsah zváracích napätí 15 - 26,5V
Rozsah zváracích parametrov 10
Prikon pri max prude 7,9kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 11,4A
Efektívny vstupný prúd 7,5A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
250
26,5V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 190A
23,5V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 150A
21,5V

 

Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 10A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 960x400x785
Hmotnosť 90kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2020. PP Kontrotech.