c-MIG 400 CWK Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 400A
Rozsah zváracích napätí 15 - 34V
Rozsah zváracích parametrov 30
Prikon pri max prude 16,8kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 24A
Efektívny vstupný prúd 18,5A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 400A
34V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 300A
29V

 

Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 20A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 960x630x785
Hmotnosť 140kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.