c-MIG 300 WWK Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 300A
Rozsah zváracích napätí 15 - 29V
Rozsah zváracích parametrov 12
Prikon pri max prude 10,5kVA
Napätie na prázdno 41V
Výškový prúd 15A
Efektívny vstupný prúd 9,5A
Zaťažovateľ pri maximálnom prúde @40°C % 40%
300A
29V
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 250A
26,5V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 190A
23,5V

 

Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 16A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x2,5qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 960x630x785
Hmotnosť 147kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.