c-MIG 500 WWK Print E-mail
MIG
Rozsah zváracích prúdov 20 - 500A
Rozsah zváracích napätí 15 - 39V
Rozsah zváracích parametrov 30
Prikon pri max prude 26,3kVA
Napätie na prázdno V
Výškový prúd 38A
Efektívny vstupný prúd 30A
Prúd / Näpatie pri 60% ED @40°C % 500A
39V
Prúd / Näpatie pri 100% ED @40°C % 380A
33V

 

Technické parametre
Sieťové napätie 3x400V, 50/60Hz
Sieťové istenie (träge) 32A
Sieťová prípojka –Dĺžka 4x4qmm
Sieťová prípojka –Dĺžka vodiča 5m
Účinník (cos phi) 0,97
Účinnosť 78%
Gerät
Rozmery (VxŠxD) 960x630x785
Hmotnosť 220kg
Trieda ochrany IP23
Značka konformity CE
Trieda bezpečnosti S
 
Copyright © 2021. PP Kontrotech.